Przypominamy, że administratorem danych osobowych jest RONEO DEVELOPMENT Sp. z o.o.Sp.k., ul.Ptasia 2 m.13, 00-138 Warszawa; e-mail: biuro@apartamentyworonicza.pl

Dane osobowe gromadzone w celu wysyłki ofert handlowych za pośrednictwem drogi elektronicznej przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane podane w tym celu będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody podmiotu danych.

Dane osobowe gromadzone w celu wysyłki informacji związanych z działalnością RONEO DEVELOPMENT Sp. z o.o.Sp.k., za pośrednictwem drogi elektronicznej będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel oznacza informowanie klientów o zmianach/nowościach dotyczących naszej działalności. Dane podane w tym celu będą przetwarzane do czasu wyrażenia stosownego sprzeciwu.

W przypadku zakupu, dane osobowe Nabywcy przetwarzane będą w celu realizacji Umowy deweloperskiej i nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem kancelarii notarialnej, banku prowadzącego konto mieszkaniowego rachunku powierniczego, podmiotu monitorującego (kontrolującego) przedsięwzięcie deweloperskie, pracowników i współpracowników Spółki, prawników stron Umowy oraz pracowników Biura pośrednictwa obsługującego inwestycję Dewelopera. Dane osobowe Nabywcy będą przechowywane do czasu zakończenia okresu gwarancyjnego wynikającego z realizacji umowy deweloperskiej. Nabywca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Nabywca posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie Deweloperowi swoich danych osobowych przez Nabywcę jest wymogiem zawarcia umowy deweloperskiej.

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażania) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom Spółki, a także podmiotom przetwarzającym (Procesorzy), na podstawie zawartych umów, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.